ردکردن این
WhatsApp Image 2020-09-18 at 04.56.19

استاد مسیح

شیمی

WhatsApp Image 2020-09-18 at 04.56.18

استاد چراغی

ریاضی

WhatsApp Image 2020-09-18 at 04.56.11

استاد امین الرعایا

زیست شناسی

WhatsApp Image 2020-09-18 at 04.56.19 (1)

استاد حسینی یکتا

دکتر زبان و ادبیات

WhatsApp+Image+2020-09-18+at+04.56.19

استاد رشاد براتی

فیزیک

WhatsApp Image 2020-09-18 at 04.56.18

استاد عمّار تاجبخش

عربی