ردکردن این

گالری تصاویر تدبیر


تصاویر اساتید ، کارگاه ها آموزشی، مجموعه و..

فضا آموزشی موسسه تدبیر

کارگاه ادبیات فارسی استادعبدالمحمدی (کنکور99)

کارگاه ادبیات فارسی استاد هامون سبطی (کنکور98)

کارگاه عربی استادعمارتاجبخش (کنکور99)

کارگاه مشاوره دکتر رامین نیک خو (کنکور99)

کلاس های زیست استادامین الرعایا (کنکور99)

کلاسهای شیمی استاد محمدرضا مصلایی (کنکور99)