Skip to content

با ما تماس بگیرید

فرم ثبت نام آنلاین

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

با ما در ارتباط باشید

پست الکترونیک

info@tadbirqazvin.ir

تماس

۰۲۸۳۳۳۵۹۰۲۱

۰۲۸۳۳۳۵۶۵۴۳

۰۲۸۳۳۳۳۸۸۳۳

درخواست بازدید کنید

بازدید کنید

استان قزوین، قزوین، منطقه ۲، خروجی بلوار شهید بهشتی، کوچه شهیدگروسی پلاک۲۶،

با ما در ارتباط باشید

با ما در ارتباط باشید

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید